Lot

Maria Bonomi

Medeia
100 x 70 cm
litogravura
assinatura inf. dir.
1981
Exemplar n° 49/50 V/B