Lot

Hiroshige

Kissokaido 46 Nakatsugawa
25 x 38 cm
xilogravura