Lot

Aldo Bonadei

Na Floresta
63 x 45 cm
xilogravura sobre papel
assinatura inf. dir.
1971
Exemplar nº 6/10.