Lot

Aldo Bonadei

Figura Masculina
55 x 38 cm
xilogravura sobre papel
assinatura inf. dir.
1971
Exemplar nº 8/80.