Lot

Maria Bonomi

Teclado Lettera 22
87 x 70 cm
xilogravura sobre papel
assinatura inf. dir.
1966
Exemplar nº 1/30.