Lot

Modelo Naval

Caravela Inglesa Real
74 x 79 x 34 cm
madeira de nogueira
séc. XVII/XVIII
Maquete de caravela inglesa real executada em madeira de nogueira. Inglaterra, séc. XVII/XVIII.