Lot

Aldo Bonadei

Vaso de Flor
50 x 36 cm
xilogravura
assinatura inf. dir.
1971
Exemplar nº 49/80.