Lot

Harry Elsas

Banda Marcial
m.e. 70 x 50 cm m.i. 60 x 45 cm
serigrafia sobre papel
ass. inf. dir.
Exemplar nº 61/100.