Lot

Alfredo Volpi

Conjunto de 10 gravuras
gravura
assinado
Fachada - 93,5 x 70 cm - Exemplar PA 2/12
Arcos e Bandeirinha - 80 x 65 cm - Exemplar 13/200
Fachada - 66 x 96 cm
Bandeirinhas - 76 x 53,5 cm - Exemplar 65/200
Bandeirinhas - 66 x 48,5 cm - Exemplar 76/150
Portas e Bandeirinhas - 69,5 x 100,5 cm - Exemplar 150/200
Fachada com Bandeirinhas - 76,5 x 54,5 cm - Exemplar 141/200
Bandeirinha e Mastro - 66,5 x 96,5 cm - Exemplar PA 24/27
Fachada - 96 x 66 cm - Exemplar PA 11/20
Bandeirinhas com Mastro - 69,5 x 100 cm - Exemplar 164/200