Lot

Alfredo Volpi

Conjunto de 10 gravuras
gravura
assinado
Fachada - 93,5 x 70 cm - Exemplar PA 4/12
Arcos e Bandeirinha - 80 x 65 cm - Exemplar 24/200
Fachada - 66 x 96 cm
Bandeirinhas - 76 x 53,5 cm - Exemplar 67/200
Bandeirinhas - 66 x 48,5 cm - Exemplar 116/150
Portas e Bandeirinhas - 69,5 x 100,5 cm - Exemplar 138/200
Fachada com Bandeirinhas - 76,5 x 54,5 cm - Exemplar PA XVIII/XXX
Bandeirinha e Mastro - 66,5 x 96,5 cm - Exemplar PA 6/27
Fachada - 96 x 66 cm - Exemplar PA 8/20
Bandeirinhas com Mastro - 69,5 x 100 cm - Exemplar 166/200