Lot

Alfredo Volpi

Conjunto de 10 gravuras
gravura
assinado
Fachada - 93,5 x 70 cm - Exemplar 131/200
Arcos e Bandeirinha - 80 x 65 cm - Exemplar 8/200
Fachada - 66 x 96 cm - Exemplar 143/150
Bandeirinhas - 76 x 53,5 cm - Exemplar 30/200
Bandeirinhas - 66 x 48,5 cm - Exemplar 105/150
Portas e Bandeirinhas - 69,5 x 100,5 cm - Exemplar 146/200
Fachada com Bandeirinhas - 76,5 x 54,5 cm - Exemplar 198/200
Bandeirinha e Mastro - 66,5 x 96,5 cm - Exemplar 144/150
Fachada - 66 x 96 cm - Exemplar PA 10/22
Bandeirinhas com Mastro - 69,5 x 100 cm - Exemplar 171/200