Lot

Alfredo Volpi

Conjunto de 10 gravuras
gravura
assinado
Fachada - 93,5 x 70 cm - Exemplar 134/200
Arcos e Bandeirinha - 80 x 65 cm - Exemplar 22/200
Fachada - 66 x 96 cm - Exemplar 140/150
Bandeirinhas - 76 x 53,5 cm - Exemplar 34/200
Bandeirinhas - 66 x 48,5 cm - Exemplar 102/150
Portas e Bandeirinhas - 69,5 x 100,5 cm - Exemplar 131/200
Fachada com Bandeirinhas - 76,5 x 54,5 cm - Exemplar 190/200
Bandeirinha e Mastro - 66,5 x 96,5 cm - Exemplar 141/150
Fachada - 66 x 96 cm - Exemplar PA 7/22
Bandeirinhas com Mastro - 69,5 x 100 cm - Exemplar 174/200