Lot

Gustavo Rosa

Barco
48 x 71 cm
litogravura sobre papel
assinatura inf. dir.
Exemplar nº 760/1000