Lot

Hiroshige

Kissokaido Nakatsugawa 46"
25 x 38 cm
xilogravura