Lot

Di Cavalcanti

Mulata com gato
53 x 46 cm
xilogravura
assinatura inf. dir.
Exemplar nº 11/57.