Lot

Frank Stella

Grid Stack
116 x 88 cm
litogravura sobre papel
assinatura inf. dir.
1970
Exemplar nº 49/50.