Lot

Maria Bonomi

Ressinto Dôr
110 x 95 cm
xilogravura sobre papel
assinatura inf. dir.
1989
Exemplar P.A.