Lot

Antonio Henrique Amaral

CRAC!
38 x 53 cm
litogravura sobre papel
ass. inf. dir.
1977
Exemplar nº 19/40.