Lot

Livro

Broeck, Matheus van den
Journael ofte Historialse Beschrijvinge van Matheus vanden Broeck. Van‘t geen hy selfs ghesien ende waerachtigh gebeurt is, wegen‘t begin ende Revolte van de Portugese in Brasiel, als mede de conditie en het overgaen van de Forten aldaer. T‘Amstelredam, Voor Gerrit van Goedesbergen, Boeck-verkooper op het water, by de nieuwe-brugh, inde Delfte Bybel.Anno 1651. 19 x 15; 12 fls. s.n, 40 pp., 1 mapa e 1 vista de Pernambuco em pp. duplas. ASHER 272. TRÖMEL 265. É opúsculo raro, Bibliografia Borba de Moraes, Tomo I página 166. Falta mapa. Encadernação moderna.