Lote

Maria Bonomi

Poldemon
55 x 74 cm
xilogravura sobre papel
assinatura inf. dir.
1980
Exemplar nº 83/100.

Veja também