Lot

Isabel Pons Iranzo

Cosmonautas
m.e. 42 x 33 cm m.i. 39 x 30 cm
litogravura sobre papel
assinatura inf. dir.
1966
Exemplar nº 15/30.